fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat. Les dades de caràcter personal que faciliti l’usuari a través dels formularis de sol·licitud d’informació i butlletes d’inscripció queden enregistrades en fitxers el responsable dels quals és Pi Serveis Immobiliaris i
es faran servir per mantenir-lo informat dels aspectes relatius a l’àmbit empresarial funció que li és reconeguda legalment com a Corporació de Dret Públic i per l’enviament d’informació general sobre activitats i serveis que es presten des de Pi Serveis Immobiliaris. Llevat que ens indiqueu el contrari a les adreces de correu pi@piserveis.com , considerem que ens doneu el vostre consentiment per a la utilització de les vostres dades personals per a la finalitat d’informació general sobre activitats i serveis que es presten des del nostre negoci. 

Pi Serveis Immobiliaris és la titular i responsable d’aquests fitxers. La introducció i el registre de dades personals per part de l’usuari implica l’acceptació i l’autorització expressa a Pi Serveis Immobiliaris per recollir, incorporar als fitxers respectius i tractar aquestes dades personals i conservar-les pel temps necessari per poder prestar els serveis descrits. Les dades personals recollides només seran tractades amb la finalitat expressada.

En tot cas, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant correu electrònic a l’adreça pi@piserveis.com. El responsable del tractament es compromet expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificaves de l’usuari ni s’enregistren les seves adreces IP.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

Proudly powered by Wpopal.com

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik